70

1928-1929 Δημοτικό Σχολείο Πεύκων Αλεξανδρούπολης με δάσκαλο τον Απόστολο Ευφραιμίδη(από Γειτονιές και Αναμνήσεις της Αλεξανδρούπολης)

Share Button