Μαθήτρια Γούτα Βάια-Γυμνάσιο Εγνατίας -Προφήτης. Θυμάμαι τα σχολικά μας χρόνια στον Προφήτη.Τις πληροφορίες έδωσε ο Τσουκαλάς Αθανάσιος του Χρήστου, συνταξιούχος εκπαιδευτικός 20-1-1949, κάτοικος Προφήτη.

 

Share Button