45

(Από το Γειτονιές και Αναμνήσεις της Αλεξανδρούπολης) 3o Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρουπολης μέσα 10ετίας 80.. 

46

47

48

2ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Share Button