60

1 Νηπιαγωγείο 1963 με νηπιαγωγό την κα Μάκρα. (Από το Γειτονιές και Αναμνήσεις της Αλεξανδρούπολης)

Share Button