Οι Τέχνες αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο μάθησης και απόκτησης δεξιοτήτων που μπορεί  να βοηθήσει τους μαθητές να ενεργοποιήσουν ολιστικά την προσωπικότητα τους, να αναπτύξουν τον κριτικό και  δημιουργικό  στοχασμό τους  και ταυτόχρονα να λειτουργήσουν ως μια προσθετική αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο ρόλος των Τεχνών είναι πολλαπλός καθώς διδάσκουν στα παιδιά ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι θέασης και ερμηνείας του κόσμου και ότι τα προβλήματα δεν έχουν πάντα μία μόνο  λύση. Επιπρόσθετα, βοηθούν τα παιδιά να πουν τα ανείπωτα, να σκέφτονται μέσα από τα υλικά φτιάχνοντας εικόνες, δίνοντας τους ταυτόχρονα μοναδικές ξεχωριστές εμπειρίες.

Στόχος του Σεμιναρίου

Στο βιωματικό αυτό σεμινάριο θα προσεγγίσουμε τις τέχνες και τον ρόλο τους στο σημερινό σύγχρονο σχολείο.

Θα απαντήσουμε σε καίρια ερωτήματα που αφορούν το ρόλο των τεχνών στον χώρο του σύγχρονου σχολείου. Θα μιλήσουμε για διδακτικές πρακτικές στα πλαίσια της διδασκαλίας και θα αναλύσουμε τεχνικές και τρόπους παρατήρησης έργων τέχνης. Θα ολοκληρώσουμε τη συμμετοχική μας εργασία αναπτύσσοντας δημιουργικό διάλογο και θα δράσουμε ως μαθητές οργανώνοντας τη δική μας συμμετοχική έκθεση ζωγραφικής.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Περιεχόμενο

Α. Θεωρητικό Μέρος

 1. Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εικαστικών δραστηριοτήτων
 2. Ανάπτυξη Εικαστικών Δραστηριοτήτων:
 • Γράφημα
 • Πλαστικές Συνθέσεις
 • Γνωριμία με το έργο τέχνης – Ανάγνωση εικόνας
 • Στάδια Προσέγγισης εικόνας και έργων τέχνης
 • Μοντέλο Δημιουργικού στοχασμού (Perkins)
 • Σύνδεση με δραστηριότητες αναγνωστικής ετοιμότητας για μαθητές πρωτοσχολικής και σχολικής ηλικίας
 1. Καλλιέργεια προφορικού λόγου μέσα από την επαφή των παιδιών με διάφορα είδη Τέχνης
 2. Διαμόρφωση του χώρου της σχολικής τάξης
 3. Καλλιτεχνική έκφραση των μαθητών. Τι ευνοεί, τι αναστέλλει!
 4. Έκθεση Ζωγραφικής: Προετοιμασία, διοργάνωση.

Β. Βιωματικό  μέρος

Στο βιωματικό μέρος οι συμμετέχοντες θα εμπλακούν σε δραστηριότητες εξοικείωσης με υλικά και  τεχνικές των Εικαστικών, θα πειραματιστούν και θα παράξουν το δικό τους έργο τέχνης με θέμα το «Δέντρο».

Περιεχόμενο:

 1. Εξοικείωση με υλικά και τεχνικές
 2. Δημιουργία και παραγωγή έργων τέχνης
 3. Έκθεση Ζωγραφικής

Χρήσιμες πληροφορίες:

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Παρασκευή 5 Μαΐου 2017

Τόπος Διεξαγωγής: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, Τριπόδων 23, Πλάκα (μετρό Ακρόπολη)

Ώρες Διεξαγωγής: 17:00-20:00

Επιμορφωτές: Δήμητρα Κωτσιοπούλου Νηπιαγωγός ( Μ.Ε.d. στη Θεωρία και Πρακτική  Αξιολόγηση Διδασκαλίας),

                           Γεωργία Μούσιου,  Νηπιαγωγός, Εμψυχώτρια Εργαστηρίων Εικαστικών και θεατρικού Παιχνιδιού 

Δίδακτρα: 30€, Φοιτητές, Κάτοχοι κάρτας ανεργίας: 20€

Παρέχονται:

 • Βιβλιογραφία
 • Σημειώσεις και εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
 • Φάκελος
 • Βεβαίωση

Πληροφορίες/Εγγραφές:

Share Button