3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, τη δημιουργικότητα»

Σχεδίαση αφίσας: Έλλη Λαμπαδαρίδου

Παράταση Υποβολής Περιλήψεων έως 10 Μαρτίου

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, τη δημιουργικότητα

 

 Α΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ-Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και η Σχολή Μωραΐτη συνδιοργανώνουν στις 20-22 Απριλίου  2018 στην Αθήνα το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, τη δημιουργικότητα». Στο πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται και φέτος καινοτόμα βιωματικά εργαστήρια, που διοργανώνονται σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση. Η φετινή θεματική των εργαστηρίων θα αφορά στην «Τέχνη και τη δημιουργικότητα».

Η σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση έχει να επιδείξει, παρά τις συνεχείς αλλαγές και την ανασφάλεια που επικρατεί με τις διαδοχικές ρυθμίσεις που επιβάλλονται, πολυάριθμα δείγματα καινοτομίας. Οι μαθητές ανταποκρίνονται θετικά σε μαθητοκεντρικές και βιωματικές προσεγγίσεις που δίνουν νόημα στη σχολική καθημερινότητα. Δάσκαλοι και μαθητές έχουν πλέον επίγνωση ότι απαραίτητο εφόδιο για μια επιτυχημένη προσωπική και επαγγελματική πορεία είναι η γνώση, όταν συνοδεύεται από δεξιότητες ζωής. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, των επικοινωνιακών και επιχειρηματολογικών δεξιοτήτων, η διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας για τη διαχείριση κρίσεων και την επίλυση συγκρούσεων, η ανάπτυξη της ευελιξίας στη λήψη αποφάσεων αποτελούν απαραίτητα εφόδια για κάθε σύγχρονο μαθητή και μελλοντικό πολίτη σε όλους τους τομείς κοινωνικής και πολιτισμικής δράσης. Μόνο μέσα από καινοτόμες και δημιουργικές διδακτικές προτάσεις επιτυγχάνεται, ταυτόχρονα, η ανάπτυξη αντίστοιχων δεξιοτήτων ζωής και η επίτευξη γνωστικών στόχων χάρη στον μετασχηματισμό και την ανανέωση  της μαθησιακής διαδικασίας και τη διασύνδεση της μαθητικής με την πραγματική ζωή. Το φετινό Συνέδριο θα εστιαστεί σε αυτήν την προβληματική της πολύπλευρης ανάπτυξης του μαθητή όλων των βαθμίδων στο σύγχρονο σχολείο ελπίζοντας να συνεισφέρει σε αυτήν την προσπάθεια με νέες ιδέες και διδακτικό υλικό.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων, μουσειοπαιδαγωγούς, φοιτητές, σπουδαστές, ερευνητές,  εμψυχωτές ομάδων άτυπης εκπαίδευσης και σε όποιον ενδιαφέρεται για τις θεματικές του.

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων

Υπό την Αιγίδα του Δήμου Ψυχικού

Με την Υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει:

α. Προφορικές ανακοινώσεις

β. Θεματικά Συμπόσια

γ. Εργαστήρια

δ. Αναρτημένες ανακοινώσεις, Posters (και εξ αποστάσεως)

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:

 1. Αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια
 2. Δημιουργικότητα στην εκπαίδευση
 3. Διαπολιτισμική Προσέγγιση
 4. Ειδική αγωγή
 5. Εκπαίδευση Ενηλίκων
 6. Εκπαιδευτική Πολιτική
 7. Εκπαιδευτικά Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων
 8. Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πολιτιστικών Φορέων και Μουσείων
 9. Εκπαίδευση και Λογοτεχνία
 10. Εκπαιδευτική Έρευνα
 11. Επικοινωνία στην Εκπαίδευση
 12. Ιστορία της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης
 13. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές
 14. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 15. Μουσειοπαιδαγωγική
 16. Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
 17. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
 18. Πολιτισμός και Τέχνες στην Εκπαίδευση

Οι εισηγητές μπορούν να προτείνουν και άλλες θεματικές που εμπίπτουν στο πεδίο των βασικών επιστημονικών αξόνων του Συνεδρίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος με προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση ή με εργαστήριο θα πρέπει να στείλουν τον τίτλο και την περίληψη της ανακοίνωσής τους (έως 300 λέξεις) μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα  http://ekedisyconference.weebly.com/ έως τις 20 Φεβρουαρίου 2018.

  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Υποβολή περιλήψεων:  20 Φεβρουαρίου 2018

Ημερομηνία έγκρισης προτάσεων:  12 Μαρτίου 2018

Διεξαγωγή συνεδρίου: 20-22 Απριλίου  2018

  

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 • Συμμετοχή με ανακοίνωση: 40 ευρώ (περιλαμβάνει φάκελο Συνεδρίου, ελαφρύ γεύμα και καφέ κατά τα διαλείμματα, δυνατότητα συμμετοχής σε δύο βιωματικά εργαστήρια, πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή, βεβαίωση παρακολούθησης). Σε περίπτωση συμμετοχής άνω του ενός συνέδρου ανά ανακοίνωση, ο κάθε σύνεδρος εγγράφεται ξεχωριστά.
 • Παρακολούθηση συνεδρίου: 20 ευρώ (περιλαμβάνει φάκελο Συνεδρίου, ελαφρύ γεύμα και καφέ κατά τα διαλείμματα, δυνατότητα συμμετοχής σε δύο βιωματικά εργαστήρια, πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή, βεβαίωση παρακολούθησης).
 • Παρακολούθηση συνεδρίου -Προπτυχιακοί / μεταπτυχιακοί φοιτητές: 10 ευρώ (περιλαμβάνει  ελαφρύ γεύμα και καφέ κατά τα διαλείμματα, δυνατότητα συμμετοχής σε δύο βιωματικά εργαστήρια, πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή, βεβαίωση παρακολούθησης).
 • Εγγραφή σε εργαστήρια (μπορούν να επιλεγούν δύο συνολικά): Δωρεάν
 • Για τα Μέλη του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος και του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου το κόστος θα είναι για την παρακολούθηση του Συνεδρίου 10 ευρώ και για συμμετοχή με ανακοίνωση 30 ευρώ.

Η καταβολή του χρηματικού ποσού από όλους τους εισηγητές κάθε ανακοίνωσης για την εγγραφή τους στο Συνέδριο είναι απαραίτητη προκειμένου τα ονόματά τους να καταχωρηθούν στο πρόγραμμα και στον τόμο των περιλήψεων. Μετά την εγγραφή στην ιστοσελίδα θα δίνονται οδηγίες για την καταβολή του ποσού.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

20-22 Απριλίου: Σχολή Μωραϊτη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ‒ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γραμματεία συνεδρίου:  Θάνος Φουργκατσιώτης, Μαρία Αποστολοπούλου, Εύη Καβαλλάρη

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ekedisyconference@gmail.com

 

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η εκπαίδευση στον 21ο αιώνα. Θεωρία και πράξη. Αναζητώντας το ελκυστικό και αποτελεσματικό σχολείο»

Δείτε τα πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η εκπαίδευση στον 21ο αιώνα. Θεωρία και πράξη. Αναζητώντας το ελκυστικό και αποτελεσματικό σχολείο»

Τόμος Α΄

Τόμος Β΄

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Πάμε Μουσείο με το σχολείο; Τρόποι και μέθοδοι προσέγγισης και εκπαιδευτικής αξιοποίησης των μουσειακών χώρων»

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης και το Πολεμικό Μουσείο με αφορμή τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς συνδιοργανώνουν Ημερίδα την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 με θέμα:

Πάμε Μουσείο με το σχολείο; Τρόποι και μέθοδοι προσέγγισης και εκπαιδευτικής αξιοποίησης των μουσειακών χώρων

Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα διεξαχθεί στους χώρους του Πολεμικού Μουσείου.

Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής εδώ

Ημερομηνία: Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017, 17:00-21:00

Χώρος Διεξαγωγής: Πολεμικό Μουσείο Αθηνών (Ριζάρη 2 & Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας)

Θα δοθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής

Το πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Πάμε Μουσείο με το σχολείο; Τρόποι και μέθοδοι προσέγγισης και εκπαιδευτικής αξιοποίησης των μουσειακών χώρων»

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης και το Πολεμικό Μουσείο Παράρτημα Θεσσαλονίκης με τη στήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιήσουν Ημερίδα, με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, με θέμα:

Πάμε Μουσείο με το σχολείο; Τρόποι και μέθοδοι προσέγγισης και εκπαιδευτικής αξιοποίησης των μουσειακών χώρων

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017, ώρες 9:00-14:00 στο Πολεμικό Μουσείο Παράρτημα Θεσσαλονίκης (Γρ. Λαμπράκη 4) και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής, δημοτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές και σπουδαστές.

Στις μέρες μας τα Μουσεία έχουν αλλάξει προσανατολισμό και επιχειρούν ένα άνοιγμα προς το κοινό και ιδιαίτερα προς τα σχολεία και τους μαθητές μέσω των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων. Η ανάγκη της συνεργασίας ανάμεσα σε φορείς της τυπικής εκπαίδευσης (η τάξη ενός σχολείου) και σε φορείς της άτυπης εκπαίδευσης (μουσεία, πινακοθήκες, αρχαιολογικοί χώροι), προβάλλει την ανάγκη συν-σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων, οι οποίες ξεπερνούν τις συνήθεις πρακτικές στον χώρο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες και πολύμορφες ανάγκες της μικρής ομάδας των μαθητών/τριών (μία τάξη σχολείου). Η Ημερίδα αυτή στόχο έχει να αναδείξει τις δυνατότητες περαιτέρω  συνεργασίας ανάμεσα στους δύο αυτούς φορείς και να προτείνει τρόπους και μεθόδους εκπαιδευτικής και δημιουργικής  αξιοποίησης των Μουσείων.

Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής στέλνοντας email με θέμα: «Ημερίδα Πάμε Μουσείο» στο info@ekedisy.gr και γράφοντας ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και τηλ. επικοινωνίας  έως 9 Μαΐου 2017.

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

 

 

Πρόγραμμα ημερίδας

08.30-09.00 Εγγραφές

09.00-09.30 Χαιρετισμοί

 

Α΄ κύκλος εισηγήσεων

Συντονιστής: Δρ Σταύρος Γρόσδος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

09.30-10.00 Πάμε Μουσείο; Το Μουσείο ως φορέας και μέσο εκπαίδευσης

Δρ Ευαγγελία Κανταρτζή, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε., Πρόεδρος Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

10.00-10.30 Εκπαιδευτικά προγράμματα Πολεμικού Μουσείου

Παναγιώτης Τζηρίδης, Διευθυντής Πολεμικού Μουσείου, Παράρτημα Θεσσαλονίκης

10.30-11.00 Φτιάχνοντας παραμύθια και ιστορίες με τα εκθέματα του Μουσείου

Κώστας Στοφόρος, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας

11.00-11.30 Τεχνικές εμψύχωσης σε εκπαιδευτικά προγράμματα Μουσείων: Το παράδειγμα του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Δρ Κατερίνα Καζέλα, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής

11.30-12.00 Διάλειμμα. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος θα πραγματοποιούνται ξεναγήσεις στον χώρο του Πολεμικού Μουσείου

 

Β΄ κύκλος εισηγήσεων

Συντονιστής: Κώστας Στοφόρος, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας

12.00-12.30 Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά σε χώρους πολιτισμού

Εύα Φουρλίγκα, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος. Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

12.30-13.00 Πόσες πλευρές μπορεί να έχει ένα αντικείμενο; Αναζητώντας τις αθέατες πλευρές του κόσμου

Δρ Σταύρος Γρόσδος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε., Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

13.00-13.30 Οπτικοί Διάλογοι με τα αντικείμενα και τα έργα τέχνης στα μουσεία – Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

Ξανθίππη Βασιλειάδου, Δρ. Μουσειοπαιδαγωγός, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: θεωρία και πράξη. Αναζητώντας το ελκυστικό και αποτελεσματικό σχολείο


2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: θεωρία και πράξη.

Αναζητώντας το ελκυστικό και αποτελεσματικό σχολείο

 Β΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ημερομηνία υποβολής εισηγήσεων για το  2ο  Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: θεωρία και πράξη. Αναζητώντας το ελκυστικό και αποτελεσματικό σχολείο» , παρατείνεται έως τις  19 Απριλίου 2017.

 

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει:

α. Προφορικές ανακοινώσεις

β. Θεματικά Συμπόσια

γ. Εργαστήρια

δ. Αναρτημένες ανακοινώσεις, Posters (και εξ αποστάσεως)

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:

 1. Αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια
 2. Διαπολιτισμική Προσέγγιση
 3. Ειδική αγωγή
 4. Εκπαίδευση Ενηλίκων
 5. Εκπαιδευτική Πολιτική
 6. Εκπαιδευτικά Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων
 7. Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πολιτιστικών Φορέων και Μουσείων
 8. Εκπαίδευση και Λογοτεχνία
 9. Εκπαιδευτική Έρευνα
 10. Ιστορία της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης
 11. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές
 12. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 13. Μουσειοπαιδαγωγική
 14. Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
 15. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
 16. Πολιτισμός και Τέχνες στην Εκπαίδευση

 

Οι εισηγητές μπορούν να προτείνουν και άλλες θεματικές που εμπίπτουν στο πεδίο των βασικών επιστημονικών αξόνων του Συνεδρίου.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος με προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση ή με εργαστήριο θα πρέπει να στείλουν τον τίτλο και την περίληψη της ανακοίνωσής τους (έως 300 λέξεις) μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα  http://ekedisyconference.weebly.com/ έως τις 19 Απριλίου 2017.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Υποβολή περιλήψεων: 19 Απριλίου 2017

Ημερομηνία έγκρισης προτάσεων: 28 Απριλίου  2017

Διεξαγωγή συνεδρίου: 19, 20, 21 Μαΐου 2017

 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 • Συμμετοχή με ανακοίνωση: 40 ευρώ (περιλαμβάνει φάκελο Συνεδρίου, ελαφρύ γεύμα και καφέ κατά τα διαλείμματα, δυνατότητα συμμετοχής σε δύο βιωματικά εργαστήρια, πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή, βεβαίωση παρακολούθησης). Σε περίπτωση συμμετοχής άνω του ενός συνέδρου ανά ανακοίνωση, ο κάθε σύνεδρος εγγράφεται ξεχωριστά.
 • Παρακολούθηση συνεδρίου: 20 ευρώ (περιλαμβάνει φάκελο Συνεδρίου, ελαφρύ γεύμα και καφέ κατά τα διαλείμματα, δυνατότητα συμμετοχής σε δύο βιωματικά εργαστήρια, πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή, βεβαίωση παρακολούθησης).
 • Προπτυχιακοί / μεταπτυχιακοί φοιτητές: 10 ευρώ (περιλαμβάνει  ελαφρύ γεύμα και καφέ κατά τα διαλείμματα, δυνατότητα συμμετοχής σε δύο βιωματικά εργαστήρια, πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή, βεβαίωση παρακολούθησης).
 • Εγγραφή σε εργαστήρια (μπορούν να επιλεγούν δύο συνολικά): Δωρεάν
 • Για τα Μέλη του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και της Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση το κόστος θα είναι για την παρακολούθηση του Συνεδρίου 10 ευρώ και για συμμετοχή με ανακοίνωση 30 ευρώ.

 

Η καταβολή του χρηματικού ποσού από όλους τους εισηγητές κάθε ανακοίνωσης για την εγγραφή τους στο Συνέδριο είναι απαραίτητη προκειμένου τα ονόματά τους να καταχωρηθούν στο πρόγραμμα και στον τόμο των περιλήψεων. Μετά την εγγραφή στην ιστοσελίδα θα δίνονται οδηγίες για την καταβολή του ποσού.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

19 Μαΐου: Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

20-21 Μαΐου: Ελληνογαλλική Σχολή  Jeanne d’ Arc

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ‒ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γραμματεία συνεδρίου: Άλκηστις Γεωργούλη, Ισαάκ Στόγιος, Θάνος Φουργκατσιώτης

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ekedisyconference.weebly.com

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ekedisyconference@gmail.com

 

Διαβάστε περισσότερα