Διεθνώς Πιστοποιημένο Σεμινάριο Hanen® “Teacher Talk ” (“Η γλώσσα του Δασκάλου”)

Διεθνώς Πιστοποιημένο Σεμινάριο Hanen® Teacher Talk 

(“Η γλώσσα του Δασκάλου”) 

 

Για 1η φορά στην Ελλάδα

“Μάθε να ενισχύεις τη γλωσσική ανάπτυξη, την επικοινωνία και την κοινωνικοποίηση  των παιδιών πρώτης παιδικής ηλικίας με τις διεθνώς αναγνωρισμένες στρατηγικές της μεθόδου Hanen”

 

Η μέθοδος Hanen εφαρμόζεται παγκοσμίως τα τελευταία 40 χρόνια σε όλα τα φυσικά περιβάλλοντα ανάπτυξης των παιδιών και υποστηρίζεται από επιστημονικά δεδομένα που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά της:

 • στην προαγωγή της γλωσσικής ανάπτυξης, της επικοινωνίας, της κοινωνικοποίησης
 • στην υποστήριξη των μαθησιακών διαδικασιών ανάγνωσης και γραφής
 • στην αποτροπή και αντιμετώπιση δυσκολιών και καθυστέρησεων στη γλωσσική ανάπτυξη
 • στην προαγωγή της γλωσσικής και επικοινωνιακής ανάπτυξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού

 Περισσότερες πληροφορίες για τη μέθοδο Hanen στην ιστοσελίδα Τhe Hanen Centre

Περιεχόμενο και ενότητες σεμιναρίου 

Το σεμινάριο Hanen Teacher Talk ® παρέχει πρακτικές στρατηγικές για την υποστήριξη της γλωσσικής ανάπτυξης, των αρχικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και αλφαβητισμού καθώς και της κοινωνικοποίησης των παιδιών στα φυσικά εκπαιδευτικά τους περιβάλλοντα. 

 

 1. Στρατηγικές προαγωγής της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών 

Στην πρώτη ημερίδα μάθουμε και θα εξασκηθούμε με βιωματικό τρόπο στις στρατηγικές

 • Εντοπισμού των ευκαιριών αλληλεπίδρασης και των σημαντικών πληροφοριών
 • Αναγνώρισης του στυλ αλληλεπίδρασης του κάθε παιδιού
 • Αναγνώρισης του ρόλου του ενήλικα/εκπαιδευτικού και των αποτελεσμάτων του στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών
 • Αναγνώρισης του σταδίου γλωσσικής ανάπτυξης κάθε παιδιού
 • Ακολουθίας της επικοινωνιακής πρωτοβουλίας των παιδιών 

 

 1. Στρατηγικές προαγωγής της επικοινωνίας των παιδιών 

Στη δεύτερη ημερίδα θα μάθουμε και θα εξασκηθούμε με βιωματικό τρόπο στις στρατηγικές

 • Μίμησης
 • Ερμηνείας
 • Σχολιασμού
 • Κινητοποίησης της επικοινωνιακής πρωτοβουλίας
 • Αναμονής
 • Εναλλαγής ρόλων πομπού και δέκτη
 • Κινητοποίησης της αλληλεπίδρασης σε μια συζήτηση
 • Κινητοποίησης της αλληλεπίδρασης σε ομαδικές δραστηριότητες

 

 1. Στρατηγικές προαγωγής της αναγνωστικής ικανότητας μέσω της επαφής με τα βιβλία

Ως επαγγελματίες πρώτης παιδικής ηλικίας παίζουμε σημαντικό ρόλο στην τοποθέτηση των βάσεων των αρχικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής. Στην τρίτη ημερίδα εξετάζεται η σημασία της αλληλεπίδρασης με τα βιβλία, η σχέση γλωσσικής και αναγνωστικής ανάπτυξης και παρουσιάζονται οι απαραίτητες στρατηγικές ώστε μέσα από τις δραστηριότητες ανάγνωσης βιβλίων να προαχθεί η αγάπη και το ενδιαφέρον για το γραπτό λόγο και η γλώσσα των παιδιών.

Στην τρίτη ημερίδα θα μάθουμε και θα εξασκηθούμε με βιωματικό τρόπο στις στρατηγικές

 • Ανάπτυξης θετικών στάσεων προς την ανάγνωση βιβλίων
 • Εξοικείωσης των παιδιών με το έντυπο υλικό
 • Σχεδιασμού δραστηριοτήτων ανάγνωσης βιβλίων με επικοινωνιακό και κοινωνικό χαρακτήρα
 • Προσαρμογής της γλώσσας του επαγγελματία στο επικοινωνιακό ύφος του παιδιού κατά την ανάγνωση βιβλίων
 • Ανάδειξης της λειτουργικότητας του γραπτού λόγου στις καθημερινές δραστηριότητες και στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

  

 1. Στρατηγικές προαγωγής της κοινωνικοποίησης μέσα στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

Τα παιδιά με γλωσσικές επικοινωνιακές και κοινωνικές δυσκολίες συνήθως εμφανίζουν δυσκολίες έναρξης και διατήρησης της αλληλεπίδρασης με τα άλλα παιδιά, και μπορούν να βρεθούν κοινωνικά αποκλεισμένα και απομονωμένα. Είναι σημαντικό το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον να προάγει την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά και τους συμμαθητές.

Στην τέταρτη ημερίδα θα μάθουμε και θα εξασκηθούμε με βιωματικό τρόπο στις στρατηγικές

 • Aναγνώρισης των προκλήσεων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην αλληλεπίδραση μεταξύ τους
 • Εντοπισμού των συνεπειών των αναπτυξιακών γλωσσικών δυσκολιών στην κοινωνικοποίηση των παιδιών
 • Προσαρμογής της χωρικής διάταξης με στόχο τη συμπερίληψη των κοινωνικά απομονωμένων παιδιών στις δραστηριότητες
 • Συνδυασμού διαφορετικών κοινωνικών ομάδων παιδιών
 • θετικών στάσεων προς την ανάγνωση βιβλίων
 • Εξοικείωσης των παιδιών με το έντυπο υλικό
 • Σχεδιασμού και επιλογή υλικών και δραστηριοτήτων που να προάγουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών
 • Υποστήριξης της αλληλεπίδρασης μεταξύ των παιδιών

Επιμορφωτικοί στόχοι: Με την ολοκλήρωση του πιστοποιημένου σεμινάριου Hanen Teacher Talk®, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις στρατηγικές της μεθόδου Hanen για την προαγωγή 

 • της γλωσσικής ανάπτυξης παιδιών με ή χωρίς γλωσσικές δυσκολίες
 • των πρώτων αναγνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών
 • των δεξιοτήτων επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης των παιδιών

 

Απευθύνεται σε επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ή/και παρέμβαση (ψυχολογική, παιδαγωγική, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική, λογοθεραπευτική) παιδιών πρώτης παιδικής ηλικίας (από τη γέννηση ως 6 ετών) με ή χωρίς αναπτυξιακές ή γλωσσικές δυσκολίες.

 

Μεθοδολογία: Το υλικό του σεμιναρίου διδάσκεται σε μορφή διαδραστικών και βιωματικών ημερίδων με την ενεργό συμμετοχή των επιμορφουμένων. Η εκπαίδευση είναι σχεδιασμένη και οργανωμένη με βάση τις αρχές διδασκαλίας-επιμόρφωσης ενηλίκων ακολουθώντας την εξής δομή:

 1. Βιωματική αναφορά στην προσωπική εμπειρία κάθε συμμετέχοντα
 2. Διαδραστική παρουσίαση των περιεχομένων
 3. Πρακτική εξάσκηση και επίλυση δυσκολιών και αποριών.
 4. Εξατομικευμένος σχεδιασμός της πρακτικής εφαρμογής των στρατηγικών στην εκπαιδευτική πραγματικότητα κάθε συμμετέχοντα.

 

Σε κάθε ενότητα θα πραγματοποιηθούν ομαδικές δραστηριότητες, θα παρουσιαστούν βίντεο πραγματικών περιστατικών εφαρμογής της μεθόδου Hanenθα συζητηθούν τα κυριώτερα περιστατικά που απασχολούν τους συμμετέχοντες και θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων με βάση τις στρατηγικές Hanen.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο, τη δομή και τους στόχους του σεμιναρίου Hanen Teacher Talk ®

Επιμορφώτρια: Δρ. Μαρία Δημητροπούλου, διδάσκουσα Πανεπιστημίου Αθηνών, Ψυχοπαιδαγωγική σύμβουλος,  Διδάκτωρ Ψυχολογίας και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια Hanen.

Πατήστε εδώ για σύντομο βιογραφικό της επιμορφώτριας. 

Χρήσιμες πληροφορίες:

Απαιτείται βασική γνώση Αγγλικών.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Σάββατο και Κυριακή 10,11,17,18/3/2018

Ώρες Διεξαγωγής: 16.00-20.00

Τόπος Διεξαγωγής: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, Τριπόδων 23, Πλάκα, Αθήνα

Δίδακτρα:

 • 300€, Φοιτητές, Κάτοχοι κάρτας ανεργίας 250€
 • Προκαταβολή κατά την εγγραφή 80€
 • Αποπληρωμή την 1η ημέρα του σεμιναρίου
 • Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ειδικό έντυπο υλικό από το κέντρο Hanen και ο νόμιμος ΦΠΑ.

 Παρέχονται:

 • Διεθνής πιστοποίηση Hanen με την ολοκλήρωση των τεσσάρων ημερίδων.
 • Εκπαιδευτικό υλικό από το κέντρο Hanen (ένα για κάθε θεματική ενότητα, συνολικού κόστους 50€/συμμετέχοντα)
 • Καφές

Πληροφορίες/Εγγραφές:

Διαβάστε περισσότερα

«Εκεί στης πόλης τα στενά…» | Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη

«Εκεί στης πόλης τα στενά…»

Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη

Tετάρτες  14, 21 και 28 Μαρτίου 17:00-20:00

 

 

Το εργαστήριο Δημιουργικής γραφής «Εκεί στης πόλης τα στενά…» σε έναν κύκλο 12 ωρών και 4 συναντήσεων, απευθύνεται σε ενήλικες που έχουν συγγραφικό ενδιαφέρον, αγαπούν τη λογοτεχνία και ενδιαφέρονται για μυστικά από το εργαστήρι του συγγραφέα.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, θ’ αναλυθούν συγγραφικές τεχνικές μέσα από τη χρήση λογοτεχνικών ειδών, ενώ μέσα απ’ αυτές τις δράσεις θα διευκολυνθεί ο δρόμος προς τη φιλαναγνωσία.

Οι συμμετέχοντες θα «περπατήσουν» στους δρόμους της γραφής όπως περπατούν «εκεί στης πόλης τα στενά…».

Στη διάρκεια των 12 ωρών, η γραφή θα πάρει τη μυρωδιά από τα μπαχάρια της γειτονιάς του Μπενσουσάν Χαν και οι ήρωες θα ζωντανέψουν μέσα απ’ τα παραμύθια. Στίχοι θα ξεδιπλωθούν μέσα από τους μισογκρεμισμένους τοίχους των γειτονικών σπιτιών, ενώ ένας παράξενος ταξιδιώτης, επισκέπτης του πανδοχείου, μ’ αρώματα και υφάσματα από την Πόλη θα ενώσει τις δυο αρχόντισσες: τη «βασιλεύουσα» (Πόλη) και συμβασιλεύουσα (Θεσσαλονίκη) με τρόπο που μόνο ένας ταξιδιώτης του χρόνου μπορεί.

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο εργαστήριο γραφής όπου η γραφή κινητοποιείται αυτόματα μέσα από την αφύπνιση αίσθησης, αισθήματος, μνήμης και εντύπωσης.

Στόχος είναι η αυθόρμητη παραγωγή κειμένου, σε ένα κλίμα ζεστό φιλικό και παραγωγικό, με ακρόαση και έκφραση, με επικοινωνία και δημιουργία. Θεατρικά δρώμενα και θεματικοί περίπατοι θα δώσουν αφορμές για την ενεργοποίηση των αισθήσεων και για το ξεκίνημα του ταξιδιού της γραφής.

Συνοπτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 

 • Tετάρτη 14 Μαρτίου 17:00-20:00

«Με κανέλλες και μπαχάρια, μάγισσα πόλη, τη μνήμη μου κρατάς»

Συνταγές για ένα καλό γράψιμο, με σωστό μέτρημα, ζύγισμα των λέξεων και άρωμα κανέλλας.

Τεχνικές γραφής.

 • Tετάρτη 21 Μαρτίου 17:00-20:00

«Κύριε Μπενσουσάν πες μου ποια είναι η αλήθεια και ποια τα παραμύθια;»

Ο πανδοχέας υποδέχεται τους επισκέπτες του και τους ξεναγεί στα άδυτα των παραμυθιών. Κάθε δωμάτιο του πανδοχείου και ΄μ’ ένα μυστικό για τους παραμυθάδες.

 • Tετάρτη 28 Μαρτίου 17:00-20:00

«Εκεί στις πόλης τα στενά κρύβεται η ποίηση..»

Μετά από έναν απρόβλεπτο περίπατο της πόλης τα στενά, οι ποιητές θα ξυπνήσουν και θ ανταλλάξουν στίχους με τους επισκέπτες του Πανδοχείου.

Γιατί εκεί στης πόλης τα στενά όλα μπορούν να συμβούν

 

Φορέας Διοργάνωσης: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Τόπος: Θεσσαλονίκη, Μπενσουσάν Χαν, Εδέσσης 6

Χρόνος: 14, 21 και 28 Μαρτίου 17:00-20:00

Απευθύνεται: Σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, σπουδαστές και σε όσους αγαπούν τη συγγραφή και τη δημιουργικότητα

Δίδακτρα: Κόστος κάθε συνάντηση  30€ & 20€ για φοιτητές, κατόχους κάρτας ανεργίας

Δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής εδώ

Πληροφορίες: 2103250341, info@ekedisy.gr

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής

Δείτε το βίντεο ΕΔΩ

Εισηγήτρια: Ειρήνη Λαρδούτσου, Συνεργάτης Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης,  Νηπιαγωγός, M.a Δημιουργική Γραφή, M.ed, Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Σύντομο Βιογραφικό

Έχει εφαρμόσει Δημιουργική Γραφή σε Τμήματα Νηπιαγωγείου σε όλες τις τάξεις της Α/θμιας και στις τρεις πρώτες της Β/θμιας, σε Πειραματικό, Καλλιτεχνικό και Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.Για 3 συνεχόμενα σχολικά έτη εφαρμόζει καινοτόμες δράσεις που αφορούν τη συνεκπαίδευση ενηλίκων (γονέων) και μαθητών στη Δημ. Γραφή. Είναι επιμορφώτρια σε τμήματα Νηπιαγωγών και Δασκάλων, εργάστηκε ως Εκπαιδεύτρια στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Εορδαίας (Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης), σε προγράμματα Δημιουργικής Γραφής.(200 ώρες, συνεργάζεται με το «Διεθνές Κέντρο Μεταφραστών και Λογοτεχνών Ρόδου» πραγματοποιώντας πρωτότυπα προγράμματα Δημ.Γραφής σε ενήλικες και παιδιά, με έμφαση στη σύνδεση της λογοτεχνίας και της συγγραφικής αφύπνισης με τα ερεθίσματα του τόπου (Καστέλλο, Φάρος Αγ. Νικολάου, Αρχαίο Στάδιο) αλλά και τις τοπικές γεύσεις («ξυπνώντας τη γραφή με ψωμί κρασί και μέλι»). Είναι επιστημονικός συνεργάτης στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια «Ροδίων Παιδεία»  πραγματοποιώντας συστηματικές επιμορφώσεις σε μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης του σχολείου. Συνεργάζεται με το Μουσείο Σχολικής Ζωής στην Αθήνα και συμμετέχει σε εργαστήρια και επιμορφώσεις που σχεδιάζονται απ’ αυτό, πάνω στο επιστημονικό αντικείμενό της. Είναι επιστημονικός συνεργάτης σε Ιδιωτικό Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, εφαρμόζοντας Δημ. Γραφή σε τάξεις Δημοτικού, στην πόλη της Κοζάνης από το Σεπτέμβριο του 2013, ενώ έχει την αντίστοιχη δράση σε κέντρο επιμόρφωσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συνεργάζεται με την «Άρσις» εκπαιδεύοντας πρόσφυγες στη Δημιουργική. Γραφή.

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικό Σεμινάριο «Παιχνίδι: Κατασκευάζοντας Επιτραπέζια και Επιδαπέδια Παιχνίδια»

Βιωματικό Σεμινάριο

«Παιχνίδι: Κατασκευάζοντας Επιτραπέζια και Επιδαπέδια Παιχνίδια»

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 17:00 – 21:00

Το παιχνίδι αποτελεί μια βασική δραστηριότητα στη ζωή του παιδιού καθώς η επίδρασή του είναι καθοριστική στη σωματική, την ψυχοσυναισθηματική, την κοινωνική και τη γνωστική του ανάπτυξη.  Βοηθάει στην ανάπτυξη  κοινωνικών δεξιοτήτων, στη διαχείριση στρεσογόνων καταστάσεων, στη βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων, στη διαχείριση κοινωνικών καταστάσεων, επίλυση συγκρούσεων, θέματα διαφορετικότητας, θέματα αυτοεκτίμησης, θέματα αποτυχίας κλπ.

Στο εργαστήριο: «Παιχνίδι: Κατασκευάζοντας Επιτραπέζια και Επιδαπέδια Παιχνίδια», θα εστιάσουμε αρχικά στην έννοια και τη σημασία του παιχνιδιού για το κάθε παιδί στον χώρο του σχολείου, στην αξία των παιδαγωγικών παιχνιδιών μέσα στην τάξη και το ρόλο τους στην ανάπτυξη των παιδιών και τέλος στη συμβολή τόσο των επιτραπέζιων όσο και των επιδαπέδιων παιχνιδιών στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τα παιδιά.

Θεματικοί άξονες του εργαστηρίου:

Α. Θεωρητικό Μέρος

Παιχνίδι:

 • Σύντομος ορισμός παιχνιδιού – Αναπόσπαστη δραστηριότητα της τάξης του Νηπιαγωγείο.
 • Σημασία Παιχνιδιού για το παιδί.
 • Βασικές θεωρίες για το Παιχνίδι.

 Παιδαγωγικά παιχνίδια:

 • Αξία και Πλεονεκτήματα για τους μαθητές της τάξης μας.
 • Παραδείγματα Παιδαγωγικών Παιχνιδιών.
 • Κριτήρια Επιλογής παιδαγωγικών παιχνιδιών.
 • Αυτοσχέδια Παιδαγωγικά Παιχνίδια

 Επιτραπέζια και Επιδαπέδια Παιχνίδια:

 • Συμβολή στην επίτευξη των στόχων του σχολείου
 • Παιδαγωγική   Αξία
 • Παραδείγματα

 Β. Βιωματικό Μέρος

   Έπειτα από την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους του σεμιναρίου, θα ακολουθήσει το βιωματικό, όπου οι συμμετέχοντες σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων, θα κατασκευάσουν το δικό τους αυτοσχέδιο επιτραπέζιο ή επιδαπέδιο παιχνίδι.

Το εργαστήρι θα τελειώσει με την παρουσίαση των παιχνιδιών που δημιουργήθηκαν.

Το εργαστήρι απευθύνεται σε Νηπιαγωγούς και Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018
Τόπος Διεξαγωγής: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Τριπόδων 23, Πλάκα

Ώρες Διεξαγωγής: 17:00-21:00
Επιμορφώτρια: Ισταμπουλούογλου Φιλαρέτη

Εκπαιδευτικός, Εμψυχώτρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Δίδακτρα Σεμιναρίου:

Δίδακτρα: 40€,  Φοιτητές, Κάτοχοι κάρτας ανεργίας 30€.

Παρέχονται:

 • Φάκελος
 • Βεβαίωση

Πληροφορίες/Εγγραφές:

Πληροφορίες/Εγγραφές:

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο: «Τέχνης περπατήματα στου σχολειού τα βήματα: Διαθεματικές- διεπιστημονικές δραστηριότητες με εικαστικά έργα τέχνης»

Σεμινάριο:

«Τέχνης περπατήματα στου σχολειού τα βήματα:

Διαθεματικές- διεπιστημονικές δραστηριότητες με εικαστικά έργα τέχνης»

 

Το σεμινάριο έχει στόχο να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες στην εξοικείωσή τους με στρατηγικές και τρόπους για την προσέγγιση έργων τέχνης στη διδακτική πράξη, για τον εμπλουτισμό των μαθησιακών και όχι μόνο στόχων της Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Εκπαίδευσης μέσα από τις Τέχνες και την αξιοποίηση των έργων τέχνης στο πλαίσιο της διαθεματικής-διεπιστημονικής προσέγγισης της σχολικής ύλης.

Στο σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες, ταυτόχρονα με θεωρητική ενημέρωση-τεκμηρίωση, θα έχουν την ευκαιρία βιωματικά και σε αλληλεπίδραση με τα μέλη της ομάδας να επεξεργαστούν και να σχεδιάσουν δημιουργικές διαθεματικές – διεπιστημονικές δραστηριότητες με αφορμή έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και χαρακτικής, να συνδέσουν τα έργα τέχνης με τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος, να διερευνήσουν τρόπους για να εξοικειώνουν τα παιδιά με καλλιτέχνες και δημιουργίες και να κατανοήσουν ότι όταν η τέχνη συμπράττει με τη γνώση η κατάκτηση των μαθησιακών στόχων μπορεί να γίνει ευχάριστη, γοητευτική, μαγευτική.

Δομή του σεμιναρίου:

 • Τέχνες και Πρόγραμμα Σπουδών: Αισθητική εμπειρία και ανάπτυξη, Διαδικασίες αισθητικής ανάπτυξης, Τέχνες και Διδακτικές προσεγγίσεις, Τέχνες και Μαθησιακές Περιοχές, Ρόλος του εκπαιδευτικού.
 • Προσέγγιση έργου τέχνης – Μοντέλο Perkins: καθοδήγηση στις τέσσερις φάσεις του: Χρόνος για παρατήρηση, Ανοιχτή και περιπετειώδης παρατήρηση, Αναλυτική και βαθύτερη παρατήρηση, Ολιστική παρατήρηση.
 • Εκπαιδευτικό υλικό και Μουσείο: εκπαιδευτικό υλικό που παράγουν μουσεία με στόχο την εξοικείωση και την μύηση των παιδιών στα μονοπάτια των Τεχνών. Αξιολόγηση και αξιοποίηση στην τάξη.
 • «Στο Μουσείο!» Το Βιβλιοτετράδιο του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ροδίων: Διαθεματικές- διεπιστημονικές δραστηριότητες με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και χαρακτικής. Παρουσίαση, συζήτηση.
 • Επεξεργασία και σχεδιασμός διαθεματικών – διεπιστημονικών δραστηριοτήτων για παιδιά: Εργαστήρι.
 • Κλείσιμο σεμιναρίου: Συζήτηση, αξιολόγηση, αναστοχασμός.

 

Σύντομο Βιογραφικό

Η Βαρβάρα Πρεβεζάνου είναι Σχολική Σύμβουλος στην 52η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής. Έχει σπουδάσει νηπιαγωγός και δασκάλα και έχει μεταπτυχιακές σπουδές στο Παιδικό Βιβλίο και το Παιδαγωγικό Υλικό και στην Διαχείριση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στα ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας στην προσχολική εκπαίδευση με έμφαση στη διδακτική της Λογοτεχνίας, των Φυσικών Επιστημών και της ανάδυσης του Γραμματισμού. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια. Διαθέτει πλούσιο συγγραφικό έργο το οποίο περιλαμβάνει συμμετοχές σε συλλογικούς τόμους, άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και την έκδοση των βιβλίων: «Διακοπές με την Εύα στη χώρα των παραμυθιών» (Παπαδόπουλος, 2006), «Λέξη, λέξη είσαι ‘δω;» (Παπαδόπουλος, 2006), «Ιδεολογικές διαστάσεις του «Άλλου» στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο» (Κέδρος, 2007) «Λογοτεχνία και Φυσική. Διαθεματικές δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο» (σε συνεργασία με την Αγγελική Γιαννικοπούλου, Παπαδόπουλος, 2010), «Ο θάνατος στα σύγχρονα βιβλία για μικρά παιδιά. Μια ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση» (Αυτοέκδοση, 2011), «Στο Μουσείο! Διαθεματικές δραστηριότητες για μικρά παιδιά» (Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ροδίων, 2011) και «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν… το Φυσικό Περιβάλλον. Η Αφήγηση ως εργαλείο μάθησης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για μικρά παιδιά» (σε συνεργασία με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου, Γρηγόρης, 2012).

Χρήσιμες πληροφορίες:

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο 13 Ιανουαρίου
Τόπος Διεξαγωγής: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Τριπόδων 23, Πλάκα

Ώρες Διεξαγωγής: 17:00-21:00
Επιμορφωτής: Βαρβάρα Πρεβεζάνου

Δίδακτρα Σεμιναρίου:

Δίδακτρα: 40€,  Φοιτητές, Κάτοχοι κάρτας ανεργίας 30€.

Παρέχονται:

 • Βεβαίωση
 • Φάκελος

Πληροφορίες/Εγγραφές:

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο: «Μουσειακές και άλλες αφηγήσεις: Ο παιδαγωγικός ρόλος των αντικειμένων»

Αφήγηση ιστοριών με χάρτινες φιγούρες  

Σάββατο 20,27 Ιανουαρίου 17:00 – 21:00 (2 συναντήσεις)

Στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες μια βιωματική εμπειρία γύρω από την τεχνική του θεάτρου από χαρτί και να την εντάξουν σε σχολικές δραστηριότητες, ή σε δραστηριότητες μετά την επίσκεψη της τάξης σε ένα μουσείο. Η συγκεκριμένη τεχνική (paper theatre/toy theatre), αποτελεί μια σχετικά εύκολη στη δημιουργία της και οικονομική τεχνική αφήγησης.

Με τη βοήθεια οπτικοακουστικού υλικού και μιας σύντομης παρουσίασης, οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με την ιστορία και την πρακτική των χάρτινων φιγούρων. Πειραματίζονται με τον σχεδιασμό (σενάριο, σκηνοθεσία, σκηνογραφία,  κατασκευή φιγούρων/σκηνικών) μιας παράστασης από χαρτί, αναπτύσσουν και παρουσιάζουν τη δική τους πρόταση με αφορμή μουσειακά αντικείμενα της επιλογής τους. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, εξετάζουμε επίσης το κουκλοθέατρο ως ένα ερμηνευτικό και επικοινωνιακό παιδαγωγικό εργαλείο, ενώ οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά μια παράσταση θεάτρου από χαρτί.

 Ένα Μουσείο στο Σχολείο 

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 17:00 – 21:00

Πολλές φορές εκπαιδευτικές δραστηριότητες προτείνουν τη δημιουργία ενός αυτοσχέδιου «Μουσείου» στη σχολική τάξη. Τι πρέπει όμως να λάβει υπόψη του ο εκπαιδευτικός για να εμπνεύσει και να συντονίσει στοχευμένα τους μαθητές  στη δημιουργία ιστοριών γύρω από αντικείμενα; Με αφορμή συγκεκριμένα παραδείγματα, παρουσιάζουμε πρακτικές ιδέες για τον σχεδιασμό μιας μικρής έκθεσης και κάνουμε μια εισαγωγή στη «σκηνοθεσία» των μουσειακών αντικειμένων και στην τέχνη των μουσειακών κειμένων.

Το σεμινάριο έχει σα στόχο να αναδείξει τον παιδαγωγικό ρόλο των αντικειμένων και τον πολυσχιδή χαρακτήρα των μουσείων και των πρακτικών τους. Επίσης, οι συμμετέχοντες έχουν τη ευκαιρία να αντιληφθούν τη σημασία της ακρίβειας, και της οικονομίας του λόγου, σε συνδυασμό με την αξία της φαντασίας και της ευρηματικότητας για τη μετάδοσή της επιστημονικής γνώσης. Στο πρακτικό μέρος του σεμιναρίου, παρουσιάζουν τις δικές τους ιδέες μουσειακής αφήγησης γύρω από ένα ή περισσότερα αντικείμενα της δικής τους επιλογής

Σύντομο βιογραφικό

Φαίη Τσίτου, μουσειοπαιδαγωγός

Εργάζεται ως μουσειοπαιδαγωγός και επιμελήτρια στο Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, έχει συνεργαστεί με το Μουσείο Παιδείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει σχεδιάσει εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία και έχει σκηνοθετήσει και εμψυχώσει παραστάσεις κουκλοθεάτρου για ενήλικες. Η διδακτορική της διατριβή έχει σαν αντικείμενο τη χρήση τεχνικών του κουκλοθεάτρου στην ερμηνεία και την επικοινωνία στα μουσεία.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο 20/01, 27/01, 03/02
Τόπος Διεξαγωγής: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Τριπόδων 23, Πλάκα

Ώρες Διεξαγωγής: 17:00-21:00
Επιμορφωτής: Φαίη Τσίτου

Δίδακτρα Σεμιναρίου:

Δίδακτρα: 110€,  Φοιτητές, Κάτοχοι κάρτας ανεργίας 90€.

Συμμετοχή σε μεμονωμένο εργαστήρι 40€,35€ αντίστοιχα.

Παρέχονται:

 • Βεβαίωση

Πληροφορίες/Εγγραφές:

Διαβάστε περισσότερα

«Μίμη να ένα μήλο» | Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη

«Μίμη να ένα μήλο»

Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 17:00

 

 «Φρεσκοκομμένο απ΄ τη μηλιά, του παραδείσου ή όχι, μήλο της Χιονάτης ή της Έριδας, στιγμή δεν παύει να τρέφει τις αναμνήσεις και τα μακρινά μας όνειρα…

Εκεί στα χέρια του αειθαλή Μίμη, μοσχοβολά ακόμη κι επιμένει να θυμίζει πως ό,τι πράγματι υπήρξε και μας ζύμωσε, μένει ολόκληρο, ζουμερό κι ανόθευτα τοποθετημένο στους κάλυκες της μνήμης.»

 

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, μέσα από ένα διαδραστικό πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους,  την Τρίτη 19 του Δεκέμβρη 2017,  από τις 5.00 το απόγευμα ως τις 8.00 το βράδυ, στο χώρο του Μπενσουσάν Χαν, σε μια σύνθετη και πρωτότυπη δράση συγγραφής, όπου υλικό θα είναι η  ίδια η εμπειρία, το βίωμα και η ανάμνηση, σε μια ζεστή κι αυθόρμητη συνομιλία με τη λογοτεχνία και τα παλιά αναγνωστικά.

Το πρόγραμμα, καθώς θα πραγματοποιηθεί με αφορμή την Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού, δεσμεύεται για ένα νοσταλγικό ταξίδι από τα παιδικά χρόνια στα χρόνια της ενηλικίωσης, από τους μακρινούς παραδείσους που η «πτώση» δεν είχε συντελεστεί, στο κοντινό σήμερα που το Δικαίωμα στην Παιδικότητα είναι πιο επιτακτικό από ποτέ.

Μέσα στο φιλόξενο χάνι, θα ζωντανέψει ο μακρινός χρόνος και θ’ ανοίξουν τα σεντούκια των αναμνήσεων. Οι σκέψεις θα μοσχοβολήσουν σα το φρεσκοβρασμένο γάλα της γιαγιάς, και οι λέξεις θα λυθούν και θα γλιστρήσουν στο χαρτί σαν τη λυμένη κορδέλα απ’  τις πλεξούδες της Άννας.

Λόλα και Έλλη, Μίμης και Άννα, νόστος και άλγος, τότε και τώρα, χαρτί και μολύβι, όλοι  και όλα, μέσα στη μαγική μηχανή του χρόνου, που μόνο στον μοναδικό χώρο του Μπενσουσάν Χαν μπορούμε να συναντήσουμε.

Φορέας Διοργάνωσης: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Τόπος: Θεσσαλονίκη, Μπενσουσάν Χαν, Εδέσσης 6

Χρόνος: Τρίτη 19 Δεκεμβρίου, ώρα 17:00-20:00

Απευθύνεται: Σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, σπουδαστές και σε όσους αγαπούν τη συγγραφή και τη δημιουργικότητα

Είσοδος ελεύθερη –Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας – Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής

Δηλώστε συμμετοχή εδώ

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής

Δείτε το βίντεο του εργαστηρίου εδώ

 Εισηγήτρια: Ειρήνη Λαρδούτσου, Συνεργάτης Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης,  Νηπιαγωγός, M.a Δημιουργική Γραφή, M.ed, Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Σύντομο Βιογραφικό

Έχει εφαρμόσει Δημιουργική Γραφή σε Τμήματα Νηπιαγωγείου σε όλες τις τάξεις της Α/θμιας και στις τρεις πρώτες της Β/θμιας, σε Πειραματικό, Καλλιτεχνικό και Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.Για 3 συνεχόμενα σχολικά έτη εφαρμόζει καινοτόμες δράσεις που αφορούν τη συνεκπαίδευση ενηλίκων (γονέων) και μαθητών στη Δημ. Γραφή. Είναι επιμορφώτρια σε τμήματα Νηπιαγωγών και Δασκάλων, εργάστηκε ως Εκπαιδεύτρια στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Εορδαίας (Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης), σε προγράμματα Δημιουργικής Γραφής.(200 ώρες, συνεργάζεται με το «Διεθνές Κέντρο Μεταφραστών και Λογοτεχνών Ρόδου» πραγματοποιώντας πρωτότυπα προγράμματα Δημ.Γραφής σε ενήλικες και παιδιά, με έμφαση στη σύνδεση της λογοτεχνίας και της συγγραφικής αφύπνισης με τα ερεθίσματα του τόπου (Καστέλλο, Φάρος Αγ. Νικολάου, Αρχαίο Στάδιο) αλλά και τις τοπικές γεύσεις («ξυπνώντας τη γραφή με ψωμί κρασί και μέλι»). Είναι επιστημονικός συνεργάτης στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια «Ροδίων Παιδεία»  πραγματοποιώντας συστηματικές επιμορφώσεις σε μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης του σχολείου. Συνεργάζεται με το Μουσείο Σχολικής Ζωής στην Αθήνα και συμμετέχει σε εργαστήρια και επιμορφώσεις που σχεδιάζονται απ’ αυτό, πάνω στο επιστημονικό αντικείμενό της. Είναι επιστημονικός συνεργάτης σε Ιδιωτικό Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, εφαρμόζοντας Δημ. Γραφή σε τάξεις Δημοτικού, στην πόλη της Κοζάνης από το Σεπτέμβριο του 2013, ενώ έχει την αντίστοιχη δράση σε κέντρο επιμόρφωσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συνεργάζεται με την «Άρσις» εκπαιδεύοντας πρόσφυγες στη Δημιουργική. Γραφή.

Διαβάστε περισσότερα