Αφίσα συνεδρίου (1)

4, 5, 6 Μαρτίου 2016 

Tο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και το PIERCE ‒ Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος συνδιοργανώνουν στις 4, 5, 6 Μαρτίου 2016 το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο 

«Προγράμματα Σπουδών − Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον». 

Συνδυάζοντας θεωρία και πράξη, στο πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται καινοτόμα βιωματικά εργαστήρια, που διοργανώνονται σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση και το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.

 Τόπος διεξαγωγής: 4 Μαρτίου  Αμφιθέατρο Μουσείου Ακρόπολης

5 & 6 Μαρτίου, PIERCE ‒ Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Την προκήρυξη του συνεδρίου μπορείτε να βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο

To πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να το βρείτε εδώ 

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://sinedriosxolikabiblia.weebly.com/

Share Button