ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ. H ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Τα βιβλία αρχίζουν και χρησιμοποιούνται συστηματικά στην εκπαίδευση μετά την ανακάλυψη της τυπογραφίας από τον Γουτεμβέργιο. Η τυπογραφία γνωρίζει μεγάλη άνθηση και εξαπλώνεται στα μεγάλα κέντρα της εποχής (Βενετία, Παρίσι, Πράγα). Η εικονογράφηση ακολουθεί την εξέλιξη του βιβλίου και δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην εικονογράφηση των βιβλίων από σημαντικούς ζωγράφους και χαράκτες. Το πρώτο σχολικό βιβλίο στο οποίο υπάρχει εικονογράφηση, είναι το βιβλίο  «Orbis Sensualium Pictus»    του John Amos Comenius (1657). Το βιβλίο αυτό περιέχει 150 μαθήματα, καθένα από τα οποία είναι εικονογραφημένο με μια εικόνα. Υπήρξε το πιο διαδεδομένο σχολικό βιβλίο στη Γερμανία για έναν αιώνα. Μίμηση του βιβλίου αυτού είναι το «The London Vocabulary» του James Greenwoods. Kαι στα δύο βιβλία χρησιμοποιήθηκαν  μικρές εικόνες με τη μέθοδο της ξυλογραφίας (Κανταρτζή, 2003, 40).

Διαβάστε το ολόκληρο

Share Button