Τα λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με θέμα τη διαφορετικότητα. Μια απόπειρα δημιουργίας μοντέλων ενσυναίσθησης, Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα. Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές, 2008, Αθήνα: Επίκεντρο, 36-43 (ISBN 978-960-458-173-3)

Δείτε ΕΔΩ

Share Button