Τι προσφέρουν τα Μουσεία στην εκπαίδευση;

Ποια η σχέση του Μουσείου με το σχολείο και την τυπική μάθηση;

Πώς αξιοποιούνται οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης στα μουσεία;

Πώς οι εναλλακτικές μεθοδολογίες μη τυπικής μάθησης μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση;

Πώς μπορώ να αξιοποιήσω παιδαγωγικά την επίσκεψη σε ένα Μουσείο;

Πώς προετοιμάζουμε την τάξη για μια επίσκεψη σε ένα Μουσείο ή πολιτιστικό χώρο;

Πώς σχεδιάζονται και υλοποιούνται  τα εκπαιδευτικά προγράμματα;

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Μουσείο, Σχολείο, Εκπαίδευση» του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης είναι ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα που στόχο έχει να οπλίσει τους συμμετέχοντες με θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχουν τα Μουσεία και οι Πολιτιστικοί χώροι για δυναμική μάθηση.

Με το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες:

  • θα έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να μπορούν να  εξοικειώσουν τους επισκέπτες ενός Μουσείου με διαφορετικές μορφές της πολιτιστικής κληρονομιάς και της Τέχνης προσφέροντάς τους βιωματικές μαθησιακές εμπειρίες, άμεση επαφή με πραγματικά αντικείμενα, δυνατότητες πολλαπλών ερμηνειών των εκθεμάτων, αύξηση του ενδιαφέροντός τους και της ευελιξίας της σκέψης τους και ενίσχυση των επικοινωνιακών σχέσεων μουσείου-σχολείου.
  • θα εξοπλισθούν με τις απαραίτητες γνώσεις και θα αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να μάθουν να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν οι ίδιοι  εκπαιδευτικά προγράμματα είτε στο Μουσείο είτε στο σχολείο.
  • θα είναι σε θέση να αξιοποιούν τις επισκέψεις σε Μουσεία και Πολιτιστικούς χώρους  με το καλύτερο δυνατό όφελος  στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως (σύγχρονα και ασύγχρονα) και ως τελική εργασία οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να σχεδιάσουν το δικό τους εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Για όσους το επιθυμούν θα υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσουν δια ζώσης  εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης στον χώρο του ή σε άλλα Μουσεία.

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων και Μέλος του Δικτύου Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων Αθηνών, αξιοποιώντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την παιδαγωγική κατάρτιση της επιστημονικής ομάδας των συνεργατών του διοργανώνει και υλοποιεί Ημερίδες, Σεμινάρια, Εργαστήρια, Συνέδρια, αυτόνομα ή με τη συνεργασία άλλων φορέων στον  χώρο του Μουσείου αλλά και σε όλη την Ελλάδα.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 350 ωρών, διενεργείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και  απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τη Μουσειακή εκπαίδευση (εκπαιδευτικούς, μουσειολόγους, εμψυχωτές, φοιτητές αλλά και σε ανθρώπους που έχουν ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πεδίο).

Το υλικό παρέχεται  σταδιακά, σε κάθε διδακτική ενότητα και στο τέλος της κάθε ενότητας υπάρχουν μικρές εργασίες ανατροφοδότησης. Στο τέλος του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να ολοκληρώσει την τελική του εργασία που αφορά στη σχεδίαση ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος

Έναρξη προγράμματος: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 – Λήξη Μάιος 2021

ΠΑΡΟΧΕΣ

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Εκπαιδευτικό Υλικό σε ψηφιακή μορφή

Παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου

Κάρτα μέλους του Μουσείου

Για να δηλώσετε συμμετοχή και να λάβετε περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δίδακτρα: 700€
Φοιτητές, Κάτοχοι κάρτας ανεργίας, Πολύτεκνοι, Κάτοχοι Ευρωπαικής Κάρτας Νέων: 550€
Δυνατότητα πληρωμής σε τέσσερις δόσεις.
Σε περίπτωση προεξόφλησης έως τις 31/8: 550€ (για δικαιούχους έκπτωσης των παραπάνω κατηγοριών και με προεξόφληση 500€)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Τριπόδων 23, Πλάκα, Αθήνα

Τ: 2103250341

Share Button