Βιωματικό Σεμινάριο «Το θεατρικό παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση»

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 17:00

Γιατί χρησιμοποιούμε το θεατρικό παιχνίδι;

Πού μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε;

Πώς χρησιμοποιείται στην εμψύχωση της ομάδας;

Πώς εντάσσουμε το θέατρο στο σχολείο;

Πώς το χρησιμοποιούμε στα Μουσεία και σε πολιτιστικούς χώρους;

Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες νέες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να εντάξουν το θεατρικό παιχνίδι στις ομάδες τόσο στον χώρο του σχολείου όσο και σε ομάδες σε χώρους μη τυπικής μάθησης καθώς το θεατρικό παιχνίδι μπορεί να λειτουργήσει στα χέρια του εμψυχωτή ως εργαλείο για κάθε ομάδα τόσο στην τυπική (σχολεία) όσο και στη μη τυπική μάθηση (μουσείο, πολιτιστικοί οργανισμοί).

Ακόμα δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως συμπεριληπτικό και διαπολιτισμικό  εργαλείο δίνοντας τη δυνατότητα σε παιδιά και ενήλικες να εκφραστούν.

Μέσα από βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων οι συμμετέχοντες/ουσες θα πειραματιστούν, θα δημιουργήσουν και θα αναπτύξουν τη δημιουργική τους ικανότητα.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020

Τόπος Διεξαγωγής: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, Τριπόδων 23, Πλάκα

Ώρες Διεξαγωγής: 17:00 – 20:00

Εισηγητής: Ελένη Κακκάλου

Δίδακτρα: 30€, Φοιτητές, Κάτοχοι κάρτας ανεργίας: 20€

Παρέχονται:

  • Φάκελος
  • Βεβαίωση

Πληροφορίες/Εγγραφές:

Share Button