Δίκτυο Σχολείων «Τα σχολεία αναζητούν την ιστορία τους»
(αριθμός έγκρισης:  Φ.1/ΔΝ/ 23296/Δ7/17/2/2020
Φ.1/ΔΝ/ 44717/175487/Δ7/23/12/2020)

 

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) θα υλοποιήσει για δεύτερη χρονιά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμπραξης σχολείων και εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την ιστορία του σχολείου τους. Το πρόγραμμα έρχεται να συμπληρώσει τις ήδη υπάρχουσες δράσεις του Μουσείου σε αυτή την κατεύθυνση (Μαθητικοί Διαγωνισμοί, Συνέδρια, Ημερίδες).
Σκοπός  να ενισχύσει εκπαιδευτικούς και μαθητές να ασχοληθούν ενεργά με την τοπική ιστορία και ειδικότερα την τοπική εκπαιδευτική ιστορία, να γίνουν «ερευνητές» και να αναδείξουν την ιστορία των σχολείων που εργάζονται και φοιτούν, να μελετήσουν αρχειακό υλικό, να συλλέξουν προφορικές μαρτυρίες, να δημιουργήσουν οπτικοακουστικές εφαρμογές, να διατυπώσουν συμπεράσματα για την εκπαιδευτική ζωή στο παρελθόν, να αφυπνίσουν την εκπαιδευτική μνήμη, να αναστοχαστούν την εκπαιδευτική ζωή στο παρόν μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα εκπονήσουν και να ανοίξουν το σχολείο στην κοινότητα.
Υποενότητες οι οποίες μπορούν να μελετηθούν είναι:
Σχολικά αρχεία
Προφορική ιστορία και μαρτυρίες
Σχολείο και αρχιτεκτονική
Σχολικές φωτογραφίες
Σχολικά βιβλία

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν σχολεία  κάθε τύπου και βαθμίδας (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου). Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν συμπληρώνουν τη φόρμα συμμετοχής ΕΔΩ.

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν θα  παρακολουθήσουν μια σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων (διαδικτυακών) και στη συνέχεια θα εκπονήσουν ανάλογα σχέδια εργασίας με τους μαθητές της τάξης τους.
Τα παραδοτέα μπορεί να είναι:έντυπη μορφή, διαμέσου μορφών έκφρασης, διαμέσου πολυμεσικών εφαρμογών κ.ά., βίντεο, ταινίες μικρού μήκους.
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς προβλέπεται Ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων και Μαθητικό Φεστιβάλ Παρουσίασης των δράσεων από τα σχολεία και τους μαθητές.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν Βεβαίωση για τη συμμετοχή τους καθώς και Βεβαιώσεις για τον επιμορφωτικό κύκλο σεμιναρίων.

Φορείς που συμμετέχουν είναι:
Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Αντιδημαρχία Παιδείας Δήμου Θεσσαλονίκης
Αντιδημαρχία  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Ασπροπύργου
Τμήμα Κινηματογράφου ΑΠΘ
Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση/Association of History Education in Greece ΟΙΕΕ/AHEG
4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας
Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Έβρου
Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας
Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ηλείας
Διεύθυνση Β/θμια Εκπαίδευσης Ημαθίας
Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας
Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδος
Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων
Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής
Ομάδα Συντονιστικού ΟΠΙ (Ομάδες Προφορικής Ιστορίας)
Στη Συντονιστική Επιτροπή συμμετέχουν:
Δήμητρα Ακριτίδου, Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Θεσσαλονίκης
Χαρά Ανδρεάδου, Σ.Ε.Ε. ΠΕΚΕΣ Κρήτης
Δημήτρης Βασιλείου, Υποδ/ντής Πειραματικού ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων, Αν. Μέλος ΟΙΕΕ, Ιστορικός
Μαρία Βλαχάκη, Διευθύντρια 23ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης
Σόνια Γελαδάκη, Διευθύντρια Πρότυπου Βαρβάκειου Γυμνασίου
Βασιλική Γιαννοπούλου, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας
Δημήτρης Γουλής, ΕΔΙΠ Τμήμα Κινηματογράφου ΑΠΘ
Ιωάννα Δεκατρή, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, Αντιπρόεδρος Ο.Ι.Ε.Ε.
Λένα Δημητριάδου, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Ημαθίας
Μαρία Δημοπούλου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Α/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας
Άννα Ζουγανέλη, Σ.Ε.Ε 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Ευγενία Ηλιοπούλου, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπαίδευσης Ηλείας
Κώστας Θεριανός, Σ.Ε.Ε. 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Νίκος Καμήλος, Σ.Ε.Ε. 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Δημήτρης Καλαϊτζίδης, Σ.Ε.Ε 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Σοφία Κανταράκη, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Μαγνησίας
Ευαγγελία Κανταρτζή, Διευθύντρια Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης
Σοφία Καρκαλέτση, Υπεύθυνος Συντονιστής της Δ/νσης Π.Ε. Β Αθήνας . ΠΕ 70
Πόπη Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Πόπη Κύρδη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών A/θμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας

Μαρία Μαγαλιού, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας

Σοφία Μαυρίδη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Ασπροπύργου

Πέτρος Μιχαηλίδης, Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Α/θμιας Εκπαίδευσης Έβρου

Στέλλα Μπαζακογιάννη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

Ευαγγελία Μπούτσκου, Σ.E.E., ΠΕ 70 ,  3ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας

Ζαφειρούλα Μυλωνά, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

Παναγιώτα Παπαδημητρίου, Διευθύντρια 15ου Γυμνασίου Περιστερίου

Σοφία Παπαδημητρίου, Προϊσταμένη Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης  και Ψηφιακών Μέσων

Αποστόλης Παρασκευάς, Σ.E.E. 2o ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας

Λοή Ποθητή, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας  Εκπ/σης Δωδεκανήσου

Βασιλική Σακκά, Σ.Ε.Ε. 3o ΠΕΚΕΣ Αττικής, ΕΑΠ-Δημόσια Ιστορία, Πρόεδρος Ο.Ι.Ε.Ε.

Γιώτα Σιδερά-Χουλιάρα, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδος.

Κώστας Στοφόρος, δημοσιογράφος-συγγραφέας

Νόπη Τριανταφυλλίδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Μαρία Φραγκουλάκη, Εκπαιδευτικός Κλ. ΠΕ02, 2οΓΕΛ Καματερού, Γραμματέας ΟΙΕΕ

Κωνσταντίνα Χατζημίχου, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Σοφία Χριστοπούλου, Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Ενότητα 1η

Ο πρώτος επιμορφωτικός κύκλος θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα  Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα.

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, 19:00-20:300 μ.μ 

19:00, Χαιρετισμοί,

Σοφία Ζαχαράκη, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δήμητρα Ακριτίδου, Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Θεσσαλονίκης

Γιώτα Σιδερά Χουλιάρα, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

Χαιρετισμός από το 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, Κώστας Θεριανός

Χαιρετισμός από τον Όμιλο για την Ιστορική Εκπαίδευση/Association of History Education in Greece ΟΙΕΕ/AHEG

19:15, Ενημέρωση για το Δίκτυο, Ευαγγελία Κανταρτζή

19:30, Ψηφιακός γραμματισμός και Δημιουργικότητα: Μαθητικοί διαγωνισμοί ψηφιακής και οπτικοακουστικής δημιουργίας

Εισηγήτρια: Σοφία Παπαδημητρίου, Προϊσταμένη της  Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, 19:00-20:00 μ.μ 

Χαιρετισμοί

Σοφία Μαυρίδη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Ασπροπύργου
Ζαφειρούλα Μυλωνά, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής
Κωνσταντίνα Χατζημίχου, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Ηχοληψία και επεξεργασία ήχου σε μαθητικές δημιουργίες

Εισηγητές: Τηλέμαχος Μούσας – Βαγγέλης Νικολιδάκης, Τμήμα Εκπαιδευτικής της  Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, 19:00-20:00 μ.μ 

Αξιοποίηση αρχείων σε μαθητικές δημιουργίες

Εισηγητές: Άλκηστις Πουλοπούλου – Βασίλης Σουλικιάς, της  Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων

 

Ενότητα 2η Τίτλος Προφορική Ιστορία: για ένα μάθημα ‘αλλιώς’

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021, 18:00 – 19:30

Η Προφορική Ιστορία στην Εκπαίδευση

Παρασκευή 29  Ιανουαρίου 2021, 18:00 – 19:30

Η διαδικασία της συνέντευξης

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021, 18:00 – 19:30

Τα μεταδεδομένα της συνέντευξης

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021, 18:00 – 20:00

Η ιστοσελίδα των ΟΠΙ ως εργαλείο. Παραδείγματα σχολικών εργασιών από το Μαθητικό Συνέδριο Προφορικής Ιστορίας

Διδάσκουσες:

Τ. Βερβενιώτη, ιστορικός

Ευρικόμη Σάββα, εκπαιδευτικός

Άννα Τρίγκατζη, εκπαιδευτικός, υπ. Δρ. ΕΚΠΑ

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021, 18:00-19:00

Αφηγήσεις ζωής στο σχολικό πλαίσιο

Εισηγήτρια: Ευαγγελία Μπούτσκου, Σ.E.E., ΠΕ 70 ,  3ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στον κύκλο της προφορικής ιστορίας θα πρέπει να παρακολουθήσουν όλες τις συναντήσεις/ μαθήματα, ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν την προφορική ιστορία στην εκπαίδευση.

 

Ενότητα 3  Αξιοποίηση σχολικών αρχείων

Διδασκαλία τοπικής ιστορίας και δημιουργικής γραφής μέσα από σχολικό αρχειακό υλικό

Εισηγήτης: Δημήτρης Γουλής, ΕΔΙΠ Τμήμα Κινηματογράφου ΑΠΘ

Η σημασία της πολυπρισματικότητας στη δημιουργία και στη διδακτική αξιοποίηση ενός σχολικού αρχείου

Εισηγήτρια: Μαρία Βλαχάκη, Διευθύντρια 23ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

Μεθοδολογική προσέγγιση έρευνας-Δημιουργία ψηφιακής αποτύπωσης δεδομένων
Εισηγητές: Παναγιώτα Χουλιάρα-Σιδερά , Θεόφιλος Μελισσάρης
Διεπιστημονικά εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν το διάστημα 2014-2018 στην ορεινή Χαλκιδική
Εισηγητής: Απόστολος Παρασκευάς

Ενότητα 4 Αρχιτεκτονική και σχολείο

Σχολικός χώρος και διαδικασίες αγωγής

Εισηγήτρια: Ελένη Δημητριάδου, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Ημαθίας

Οι ενότητες επιμορφώσεων που θα ακολουθήσουν είναι οι εξής:

  • Αρχιτεκτονική των σχολείων
  • Αρχεία και σχολεία
  • Προφορική ιστορία
  • Ψηφιακή και Οπτικοακουστική Δημιουργία
  • Ιστορία εκπαίδευσης

Περισσότερες πληροφορίες, βιβλιογραφία και υλικό:
http://ekedisy.blogspot.com/2020/03/6-6-cosmote-history-channel.html
Μπορείτε να παρακολουθείτε και να ενημερώνεστε και από τη σελίδα του Δικτύου στο facebook

Εργαστήρια για το πρόγραμμα είναι αναρτημένα στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων του ΙΕΠ

http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs/1007-dimiourgo-kainotomo-epixeiro

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ‒ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έλλη Λαμπαδαρίδου

Τ: 2103250341
Email: info@ekedisy.gr
Ιστοσελίδα  Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης: www.ekedisy.gr

Share Button